โครงการ Market Village

โครงการ 

   Market Village

งานติดตั้ง 

     ติดตั้งหินแกรนิต Counter อ่างล้างหน้า และ Top หินหลังโถสุขภัณฑ์

สินค้า 

     หินแกรนิตดำ7 (ดำจีน)

 www.youtube.com/watch