โครงการบริจากหินให้กับ วัดพระธาตุดอยเล็ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่