ศูนย์รวมหินธรรมชาติ,หินสังเคราะห์,กระเบื้อง,ไม้ปูพื้น พร้อมบริการติดตั้ง

TH | EN
MENU

หินธรรมชาติหินสังเคราะห์หินขัดกระเบื้องโมเสคไม้ปูพื้นพื้นไม้เทียมเฟอร์นิเจอร์ประตูและอุปกรณ์เครื่องมือช่างน้ำยาเคมีSLAB หินโซลาเซลล์
   SLAB หินอ่อนSLAB หินแกรนิต

SLAB หินอ่อน

 หินอ่อน (Marble) กำเนิดหินอ่อนมาจากแคลเซียมคาร์บอเนต(หินปูน)ที่สะสมอยู่ในท้องทะเลหรือมหาสมุทรมาก่อน กระทั่งเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นในบริเวณดังกล่าว คือที่ๆ เคยเป็นทะเลหรือมหาสมุทรกลับกลายเป็นภูเขาขึ้นมา และที่ๆ เคยเป็นบกเป็นภูเขามากลับกลายเป็นทะเล รวมถึงผ่านกระบวนการทางธรณี เช่น เกิดมีแมกมาไหลออกมา และพอดีหินที่สะสมไว้ในทะเลไปโดนกับแมกมาเข้า สำคัญคือแมกมานั้นเต็มไปด้วยความร้อน ความดัน และก๊าซ จึงทำให้แคลเซียมคาร์บอเนต (หินปูน) ละลาย แล้วตกผลึก เกิดเป็นหินอ่อนขึ้นมาได้ในที่สุด  และได้มีการเอาหินอ่อนชนิดนี้มาใช้แกะสลักกันตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้ว เช่นใช้แกะรูปคนในทางด้านศิลปะเป็นต้น นอกจากนั้นยังใช้ประกอบรอบนอกสิ่งอื่นอีกด้วย โดยเฉพาะในสิ่งก่อสร้างเป็นต้น

SLAB หินแกรนิต

 

 

               หินแกรนิต (Granite) การกำเนิดหิน หินแกรนิตเป็นหินอัคนีเกิดขึ้นจากแมกมา แมกมาเนื้อแกรนิตมีต้นกำเนิดที่หลากหลายแต่มันต้องแทรกดันผ่านหินอื่นขึ้นมา การแทรกดันของแกรนิตทั้งหลายเกิดขึ้นที่ความลึกใต้ผิวโลกซึ่งปรกติแล้วจะลึกมากกว่า 1.5 กิโลเมตรและอาจลึกมากถึง 50 กิโลเมตรอยู่ในชั้นเปลือกโลกในส่วนของทวีป การกำเนิดของหินแกรนิตนั้นยังมีการโต้แย้งกันซึ่งนำไปสู่รูปแบบการจำแนกที่หลากหลาย การจำแนกนั้นถูกแบ่งออกตามภูมิภาคของโลก มีทั้งแบบฝรั่งเศส แบบอังกฤษ และแบบของอเมริกา ความสับสนนี้เกิดขึ้นเพราะว่ารูปแบบการจำแนกนั้นกำหนดให้แกรนิตมีความหมายที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วการจำแนกแบบ “อัลฟาเบ็ตซุป” (alphabet soup) นั้นมักถูกนำมาใช้เนื่องจากการจำแนกของมันอยู่บนพื้นฐานของการกำเนิดของแมกมา